Prodej a pěstování
vodních rostlin

Množíme a pěstujeme vodní a bahenní trvalky (břehové a bažinné), které se nejsnadněji uplatňují v přirozených mokřadech, vodních nádržích (rybníky, jezírka, tůně), ale také jako břehové porosty podél vodních toků.

Bahenní rostliny se spokojí s nízkou hladivou vody cca 20 cm, přesto při výběru rostlin věnujte nejvyšší pozornost hloubce vodní hladiny, ve které porostou.

Porosty vodních a bahenních rostlin zabraňují v nádržích rozvoji řas a sinic tím, že snižují koncentrace živin ve vodě a dodávají do zatopené půdy kyslík. Vytvářejí přirozené stanoviště pro vodní živočichy (rybky, čolky, žáby) a do okolí jezírek přináší významnou funkci estetickou.

Seznam vodních a bahenních okrasných trvalek podle výšky vodní hladiny. Následující seznam je vybrán z velkého množství vodních a bahenních rostlin. Rostliny jsou zde uvedeny především pro svoji okrasnou hodnotu využitelnou v našich zahradách

Stále vlhká a krátkodobě zaplavená půda

 • Caltha palustris  blatouch bahenní
 • Rodgersia pinnata
 • Iris kaempheri   kosatec Kempferův
 • Iris sibirica kosatec sibiřský
 • Lythrum salicaria  kyprej obecný
 • Carex muskingumensis  ostřice
 • Carex pendula  ostřice převislá
 • Matteucia struthiopteris  pérovník
 • Myosotis palustris  pomněnka
 • Primula denticulata  prvosenka
 • P. japonica, P. rosea, P. florindae
 • Chelone obligua  želvice kosá
 • Juncus effusus, inflexus  sítina
 • Ligularia dentata, przewalski  popelivka
 • Lysichiton americanus  toulcovka
 • Lysichiton camtschatcensis  toulcovka
 • Filipendula ulmaria  tužebník
 • Trollius europaeus  upolín
 • Telekia speciosa  kolotočník ozdobný
 • Lysimachia clethroides  vrbina
 • Onoclea sensibilis
 • Osmunda regalis  podezřeň královský
 • Filipendula rubra Venusta  tužebník
 • Eupatorium rugosum  fistulosum
 • maculatum  sadec, konopáč
 • Leucanthemella serotina  luhovnice

 

Bažinné rostliny 0-5 cm vodní hladiny

 • Caltha palustris  blatouch bahenní
 • Marsilea quadrifoliata  marsilka čtyřlistá
 • Mentha aquatica  máta vodní
 • Menyanthes trifoliata  vachta trojlistá
 • Myosotis palustris  poměnka bahenní
 • Typha minima  orobinec nejmenší
 • Iris pseudacorus  kosatec žlutý
 • Euphorbia palustris  pryšec bahenní
 • Equisetum scirpoides  přeslička skřípinovitá
 • Phragmites australis  rákos obecný
 • Butomus umbellatus  šmel okoličnatý
 • Acorus calamus puškvorec obecný
 • Typha shuttleworthii  orobinec stříbrošedý
 • Calla palustris  ďáblík bahenní

Mělkovodní rostliny 5-30 cm vodní hladiny

 • Butomus umbellatus  šmel okoličnatý
 • Hippuris vulgaris  prustka obecná
 • Marsilea quadrifoliata  marsilka čtyřlistá
 • Mentha aquatica  máta vodní
 • Sagittaria latifolia šípatka širolistá
 • Sagittaria sagittifolia  šípatka střelolistá
 • Nymphaea tetragona  leknín čtverhranný
 • Typha angustifolia  orobinec úzkolistý
 • Typha latifolia  orobinec širokolistý
 • Typha laxmannii  orobinec Laxmanův
 • Scirpus lacustris  skřípinec
 • Scirpus tabernaemontani  skřípinec
 • Ranunculus lingua  pryskyřník velký
 • Iris laevigata  kosatec

Vzplývavé rostliny

 • Hydrocharis morsus-ranae  voďanka žabí
 • Nuphar lutea  stulík žlutý
 • Nymphaea alba  leknín bílý
 • Nymphaea candida  leknín bělostný
 • Nymphoides peltata  plavín štítnatý

Plovoucí rostliny

 • Stratiotes aloides  řezan pilolistý
 • Trapa natan  kotvice plovoucí
Latinský název Český název hladinavody Vzhled Květ

Výška v cm

Kontejner

Cena Kč

ACORUS calamus puškvorec obecný

0-20

mečovité listy, voní, léčivka

VI-VII

60 -100

13

58,-

ACORUS calamus´Variegatus´ puškvorec obecný

0-20

mečovité listy, voní, léčivka

VI-VII

60 – 80

13

58,-

ACORUS gramineus puškvorec trávovitý

0-5

mečovité listy   10 – 20

13

45,-

   

 

 

 

   

 

ALISMA plantago-aquatica žabník jitrocelový

0-5

široké kopinaté listy

VI-VIII

50 – 60

13

45,-

   

 

 

 

   

 

BUTOMUS umbellatus šmel okoličnatý

10-40

úzký list, růžový okolík

VI-VIII

80 -120

11

45,-

   

 

 

 

   

 

CALTHA palustris blatouch bahenní

0-5

žlutý květ

IV-V

20 – 30

11

45,-

   

 

 

 

   

 

CAREX acutiformis ostřice kalužní

0-20

šedozelený list, černohnědý klas

V-VI

40-150

13

45,-

CAREX paniculata ostřice latnatá

0-10

široce rozložité trsy

VI-VII

50-100

13

45,-

CAREX pendula ostřice převislá

0-5

vějířovitý trs, nící klas

VII-VIII

60-100

13

48,-

   

 

 

 

   

 

EQUISETUM fluviatille přeslička mokřadní

0-20

vysoká přeslička

VI-VIII

40-120

13

45,-

EQUISETUM japonicum přeslička japonská

0-20

robustní, vysoká přeslička

VI-VIII

50-100

13

45,-

EQUISETUM scirpoides přeslička skřípinovitá

0-5

volně trsnatá nízká přeslička

VI-VIII

10-20

13

45,-

   

 

 

 

   

 

GLYCERIA maxima zblochan vodní

0-10

vzrůstný zblochan

IV-V

90-150

13

45,-

GLYCERIA maxima ´Variegata´ zblochan vodní

0-10

podélně pruhovaný list

IV-V

90-150

13

45,-

   

 

 

 

   

 

HIPPURIS vulgaris prustka vodní

5-15

přeslenitá plazivá prustka

 

20-30

13

48,-

               
IRIS laevigata kosatec hladký

0-20

bílý až modrý

V-VI

50-70

13

48,-

IRIS pseudacorus kosatec žlutý

0-20

robustní žlutý kosatec

V-VI

90-130

15

48,-

IRIS setosa kosatec štětinatý

0-20

nižší kosatec

V-VI

40-60

13

48,-

IRIS versicolor kosatec různobarvý

0-20

fialový květ

V-VI

60-80

12

48,-

IRIS ensata v kultivarech kosatec mečovitý

0-20 

 různé barvy

V-VI 

60-80

12

 48,-

               
JUNCUS effusus sítina rozkladitá

0-10

svěže zelený, vzpřímený

VII-VIII

50-80

13

45,-

JUNCUS effusus ´Spiralis´ sítina rozkladitá

0-5

spirálovitý list

VII-VIII

40-50

13

48,-

JUNCUS ensifolius sítina mečolistá

0-10

mečovité listy hnědé kul.květenství

VI-VII

20-30

13

45,-

JUNCUS inflexus sítina sivá

0-10

šedozelený list

VII-VIII

40-80

13

45,-

   

 

 

 

   

 

LYTHRUM sal.´Little Robert´ kyprej obecný

0-10

purpurové květy v přeslenu

VI-IX

40-50

11

45,-

LYTHRUM salicaria ´Rot´ kyprej obecný

0-10

Vysoká výrazná rostlina

VI-IX

60-120

11

45,-

   

 

 

 

   

 

MENYANTHES trifoliata vachta trojlistá

0-10

plazivá, bílý květ

V-VI

20-30

13

48,-

               
MENTA aquatica máta vodní

 5-30

 

VI-VII 

30-50

13

 45,-

               
MIMULUS luteus kejklířka žlutá

0+

výrazný červeno-žlutý květ

V-IX

20-40

11

45,-

   

 

 

 

   

 

MYOSOTIS palustris pomněnka bahenní

0-5

modrá pomněnka

V-X

20-30

10

45,-

   

 

 

 

   

 

NYMPHAEA v kultivarech leknín v odrůdách

30-100

bílá, růžová, červená

VI-X

80-100

3 l

250,

               
NUPHAR lutea stulík žlutý

70-100

žlutý květ

VI-X

80-100

3 l

180,-

               
PHALARIS arundinacea chrastice rákosovitá

0-20

volná lata

VII-IX

50-150

13

45,-

PHALARIS arundinacea ´Picta´ chrastice rákosovitá

0-20

bílo zelený list

VII-IX

50-150

13

45,-

   

 

 

 

   

 

PHRAGMITES aust.ssp.humiliss rákos obecný

0-30

nízký, šedozelený rákos

VII-IX

100-130

13

45,-

PHRAGMITES aust.´Variegeta´.“ rákos obecný

0-30

pestrý list

VI-VIII

100-150

13

45,-

   

 

 

 

   

 

RANUNCULUS lingua pryskyřník velký    

VI-VII

30-60

13

48,-

               
SAGITTARIA latifolia šípatka širolistá

10-40

široké střelovité listy

VI-IX

50-100

13

48,-

SAGITTARIA sagitifolia šípatka střelolistá

10-30

úzké střelovité listy

VI-VIII

30-60

13

48,-

   

 

 

 

   

 

SCIRPUS lacustris ´Albescens´ skřípinec

10-60

tmavě zelená skřípina

VII-VIII

80-120

13

68,-

SCIRPUS tabernaem.´Zebrinus´ skřípinec

10-40

příčně pruhovaná skřípina

VI-VIII

50-80

13

58,-

   

 

 

 

   

 

SPARGANIUM erectum zevar vzpřímený

10-40

světlezelený žebernatý list

VI-VIII

60-100

13

45,-

   

 

 

 

   

 

STRATIOITES aloides řeran pilolistý

pl

plovoucí růžice listů

VI-VII

   

45,-

               
TROLLIUS europaeus upolín evropský

 

žlutý upolín do vlhka

V-VI

40-60

13

58,-

   

 

 

 

   

 

TYPHA latifolia orobinec širokolistý

0-30

široký list, výrazné doutníky

VII-X

150-250

15

48,-

TYPHA laxmantii orobinec Laxmanův

10-30

úzký list, kompaktnější rostlina

VI-VIII

80-120

15

48,-

TYPHA minima orobinec nejmenší

10-30

jemná, elegantní

V-IX

30-70

15

58,-

TYPHA shuttleworthii orobinec stříbrošedý

20-30

stříbřitý melír

VI-VIII

100-150

15

48,-