Prodej a pěstování
vodních rostlin

Množíme a pěstujeme vodní a bahenní trvalky (břehové a bažinné), které se nejsnadněji uplatňují v přirozených mokřadech, vodních nádržích (rybníky, jezírka, tůně), ale také jako břehové porosty podél vodních toků.

Bahenní rostliny se spokojí s nízkou hladivou vody cca 20 cm, přesto při výběru rostlin věnujte nejvyšší pozornost hloubce vodní hladiny, ve které porostou.

Porosty vodních a bahenních rostlin zabraňují v nádržích rozvoji řas a sinic tím, že snižují koncentrace živin ve vodě a dodávají do zatopené půdy kyslík. Vytvářejí přirozené stanoviště pro vodní živočichy (rybky, čolky, žáby) a do okolí jezírek přináší významnou funkci estetickou.

Seznam vodních a bahenních okrasných trvalek podle výšky vodní hladiny. Následující seznam je vybrán z velkého množství vodních a bahenních rostlin. Rostliny jsou zde uvedeny především pro svoji okrasnou hodnotu využitelnou v našich zahradách

Stále vlhká a krátkodobě zaplavená půda

 • Caltha palustris  blatouch bahenní
 • Rodgersia pinnata
 • Iris kaempheri   kosatec Kempferův
 • Iris sibirica kosatec sibiřský
 • Lythrum salicaria  kyprej obecný
 • Carex muskingumensis  ostřice
 • Carex pendula  ostřice převislá
 • Matteucia struthiopteris  pérovník
 • Myosotis palustris  pomněnka
 • Primula denticulata  prvosenka
 • P. japonica, P. rosea, P. florindae
 • Chelone obligua  želvice kosá
 • Juncus effusus, inflexus  sítina
 • Ligularia dentata, przewalski  popelivka
 • Lysichiton americanus  toulcovka
 • Lysichiton camtschatcensis  toulcovka
 • Filipendula ulmaria  tužebník
 • Trollius europaeus  upolín
 • Telekia speciosa  kolotočník ozdobný
 • Lysimachia clethroides  vrbina
 • Onoclea sensibilis
 • Osmunda regalis  podezřeň královský
 • Filipendula rubra Venusta  tužebník
 • Eupatorium rugosum  fistulosum
 • maculatum  sadec, konopáč
 • Leucanthemella serotina  luhovnice

 

Bažinné rostliny 0-5 cm vodní hladiny

 • Caltha palustris  blatouch bahenní
 • Marsilea quadrifoliata  marsilka čtyřlistá
 • Mentha aquatica  máta vodní
 • Menyanthes trifoliata  vachta trojlistá
 • Myosotis palustris  poměnka bahenní
 • Typha minima  orobinec nejmenší
 • Iris pseudacorus  kosatec žlutý
 • Euphorbia palustris  pryšec bahenní
 • Equisetum scirpoides  přeslička skřípinovitá
 • Phragmites australis  rákos obecný
 • Butomus umbellatus  šmel okoličnatý
 • Acorus calamus puškvorec obecný
 • Typha shuttleworthii  orobinec stříbrošedý
 • Calla palustris  ďáblík bahenní

Mělkovodní rostliny 5-30 cm vodní hladiny

 • Butomus umbellatus  šmel okoličnatý
 • Hippuris vulgaris  prustka obecná
 • Marsilea quadrifoliata  marsilka čtyřlistá
 • Mentha aquatica  máta vodní
 • Sagittaria latifolia šípatka širolistá
 • Sagittaria sagittifolia  šípatka střelolistá
 • Nymphaea tetragona  leknín čtverhranný
 • Typha angustifolia  orobinec úzkolistý
 • Typha latifolia  orobinec širokolistý
 • Typha laxmannii  orobinec Laxmanův
 • Scirpus lacustris  skřípinec
 • Scirpus tabernaemontani  skřípinec
 • Ranunculus lingua  pryskyřník velký
 • Iris laevigata  kosatec

Vzplývavé rostliny

 • Hydrocharis morsus-ranae  voďanka žabí
 • Nuphar lutea  stulík žlutý
 • Nymphaea alba  leknín bílý
 • Nymphaea candida  leknín bělostný
 • Nymphoides peltata  plavín štítnatý

Plovoucí rostliny

 • Stratiotes aloides  řezan pilolistý
 • Trapa natan  kotvice plovoucí